Privacy Policy

LaVér Optiek verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in dit Privacy Statement. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is LaVér Optiek, gevestigd aan de Schellingshof 5 te Beek, bereikbaar op telefoonnummer 024 – 6843105 en per mail op laveropt@xs4all.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

LaVér Optiek heeft niet een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

LaVér Optiek verwerkt de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

Categorie & Doel

Voornaam en/of achternaam – Contact opnemen

Mailadres – Contact opnemen

Telefoonnummer – Contact opnemen

Rechtsgronden

LaVér Optiek verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt LaVér Optiek persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaats wordt of als LaVér Optiek zelf een bestelling plaatst. In zo’n geval verzoekt LaVér Optiek waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvangers

LaVér Optiek zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht bewerken. Dat zijn zogenaamde ’bewerkers’. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

LaVér Optiek geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen is ook niet voornemens om dat te gaan doen.

Bewaartermijnen

LaVér Optiek bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact)formulieren op de website, geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie Statement (zie elders op deze website).

Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van de betrokkene

U kunt bij LaVér Optiek een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als LaVér Optiek uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met LaVér Optiek op laveropt@xs4all.nl. LaVér Optiek zal binnen een maand reageren op uw bericht.

Als u meent dat LaVér Optiek handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij LaVér Optiek geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overig

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft LaVér Optiek passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt LaVér Optiekgebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. LaVér Optiek heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Versie 1, dd 21-05-2018

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul in het formulier uw voorkeursdag en tijd in, wij zullen daarna telefonisch contact met u opnemen om een afspraak in te plannen. Ook buiten onze openingstijden kunt u op afspraak bij ons terecht. Bel of mail ons voor meer informatie. Wij zijn u graag van dienst.

Let op: het is momenteel erg druk bij ons in de winkel, wij proberen rekening met uw voorkeursdag en tijd, helaas kan het zo zijn dat we genoodzaakt zijn om samen met u naar een ander gewenst tijdstip moeten zoeken.

Vul in het formulier uw voorkeursdag en tijd in, wij zullen daarna telefonisch contact met u opnemen om een afspraak in te plannen. Ook buiten onze openingstijden kunt u op afspraak bij ons terecht. Bel of mail ons voor meer informatie. Wij zijn u graag van dienst.

Let op: het is momenteel erg druk bij ons in de winkel, wij proberen rekening met uw voorkeursdag en tijd, helaas kan het zo zijn dat we genoodzaakt zijn om samen met u naar een ander gewenst tijdstip moeten zoeken.